Ich berate Sie bei der Entwicklung und Ausgestaltung Ihres digitalen Businesses.

Jag är din följeslagare i alla stadier av arbetsförhållandet.

Jag hjälper dig att säkra och driva igenom dina rättigheter.

rådgivning om e-handels- och IT-rätt

e-handel

Jag rådgiver rund om rättssäker utformning av webbsidan inklusive shop och kassan. Dessutim upprätter jag avtal som är nödvändiga för din e-handelsverksamhet (allmänna villkor; leverantör-avtal) samt impressum och integritetspolicy. Jag kontrollerar även din reklammaterial. Rådgivning sker i enlighet med konsumentskyddslagstiftning.

IT-avtal

Jag upprätter och förhandlar nödvändiga avtal för din digital näringsverksamhet: avtal om programmvara, tjänsteleverantörer, betaltjänsteleverantörer mm. Dessutom kontrollerar jag om din digital affärsmodell är förenliga med europeisk och tysk rätt.

varningar

Jag kontrollerar varninger som konkurrenter skicka till dig; och förberadar en anpassad reaktioner och åtgärder upp tills försvar inför domstol.

rådgivning om arbetsrätt

arbetsavtal/ biavtal

Jag upprätter arbetsavtal och biavtal (t.ex. bonus/provision eller ledighet) och anpassar dem till individuella behoven av din verksamhet. Jag kontrollerar arbetsavtal som har lagts fram av din arbetsgivare.

arbetsförhållandets avslutning

Jag upprätter rättssäkra varningar, uppsägningar och uppsängingsavtal - och beaktar socialförsäkringsrättens krav. Jag anmälar kollektiva uppsägningar. Dessutom överklagar jag orättvisa uppsägningar.

rätt om medbestämmande i arbetslivet

Jag rådgiver rund om företagsrådets medbestämmanderättigheter (innehållet och räckvidden). Jag upprätter även kollektiva avtal.

rådgivning om allmän civilrätt

allmänn upprättning av avtal

Jag upprätter civilrättsliga avtal på området där du behöver en regelverk (allmänna villkor, köpavtal; hyresavtal mm.). Dessutom kontrollerar jag om dina avtal är förenlig med tysk rätt och förhandla avtal med dina kontrahenter.

skydd av dina rättigheter

Jag kontrollerar innehållet och räckvidden av dina rättigheter - och jag driver igenom dina rättigheter utanför, samt förhandlingar för att nå en förlikning som är fördelaktig för dig. Dessutom ansöker jag om betalningsföreläggande och överklagar till domstolen om det är nödvändig.

motstånd mot orättvisa fordran

Jag kontrollerar fordran av tredje män och förberade en anpassa reaktion. Dessutom föra jag förhandlingar för dig och avvärjar fordran utanför och inför domstolen.

Behöver du rättsliga råd? Kontakta mig!

Genom att du skicka meddelanden förklarar du dig införstådd med integritetspolicyn.