Uppgifter enligt 5§ tysk ‚Telemediengesetz‘:

Tillhandahållare:
Advokat Michael Hoffmann
Galileistrasse 9
53177 Bonn
Tyskland
tel.: +49 (0) 228 5345 6184
e-post: info@hoffmann-ra.de

Yrkesbeteckning:
Advokat („Rechtsanwalt“)
Behörighet att använda denna yrkesbeteckningen enligt lagar av Förbundsrepublik Tyskland.

Behörig Advokatförbund:
Rechtsanwaltskammer Köln
Riehler Str. 30
50668 Köln
Tyskland
tel.: 02 21 – 97 30 10-0
fax: 02 21 – 97 30 10-50
e-post: kontakt@rak-koeln.de

Advokat Michael Hoffmann yrkesutövning styrs av de följande lagar:
BORA – Berufsordnung für Rechtsanwälte (‚Lag rörande yrkesutövning av advokater‘)
BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung (‚Advokatlagen‘)
RVG – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (‚Lag om advokatarvodet‘)
FAO – Fachanwaltsordnung (‚Lag om specialiserade advokater‘)
CCBE–regeler om yrkesutövning av advokater i Europeiska gemenskapen

Du kan hitta lagarna här på tyska och engelska.

Uppgifter om ansvarsförsäkring
Jag har tecknat en ansvarsförsäkring hos
R+V Allgemeine Versicherung AG
Voltastraße 84
60486 Frankfurt
Tyskland
och totalbeloppet av försäkringen är EUR 250.000,00.

Rättsliga informationer:
Advokat Michael Hoffmann har noggrannt undersökat och uppdaterar löpande denna webbsida. Han tar ingen ansvar och garanterar inte att informationerna på webbsidan är fullständiga,aktuella eller riktiga. Denna webbsidan är endast avsett som vägledning. Genom att användaren läser informationerna på webbsidan, ingås ingen avtal mellan användaren och advokat Michael Hoffmann. Hans ansvarskyldighet är utestluten såvida falsk informationen gjordes inte uppsåtligen eller av grov oaksamhet. Det hänvisas på att okodat kommunikation per e-post är osäker så att advokat Michael Hoffmann tar ingen ansvar för sådana meddelande, särskilt om det gäller att iakkta tidsfrister. Om användaren skickar e-post, antas att han samtycker i okodat kommunikation.

Ansvarig person för websidan:
Advokat Michael Hoffmann
Galileistrasse 9
53177 Bonn
Tyskland